این نوع چسب برای اتصال تسمه های نقاله مورد استفاده قرار می گیرد که در اصطلاح به ان اپارات تسمه گفته می شود.اپارات تسمه به دو صورت سرد و گرم یا حرارتی می باشد. اپارات سرد به وسیله همین چسب که تولید کشور المان می باشد مورد استفاده قرار می گیرد و اپارات گرم علاوه بر استفاده از چسب به وسیله دستگاه محل اتصال دو سر تسمه در معرض 160درجه حرارت قرار گرفته و پخته می شود .                         شماره های تماس 33963898 – 33963899