واردات تسمه پروانهv belt در سایزهای A-B-C وD ساده و دنده ایی با کیفیتهای مختلف که در کلیه صنایع غذایی .کشاورزی وصنعتی مصرف بسیار بالایی دارد.                      شماره های تماس 33963898 – 33963899