تسمه نقاله لاستیکی به دو نوع ساده و اجدار میباشد که بسته به نوع کار مورد استفاده قرار میگیرد.                                                                                                     تسمه نقاله ساده برای حمل مواد به صورت افقی مورد استفاده قرار میگیرد که بسته به نوع مواد و فشار وارده بر روی تسمه با ضخامتهای مختلف و تعداد لایه های مختلف ( از 1 لایه نخ به بالا) مورد استفاده قرار میگیرد.                                                              تسمه نقاله های اجدار برای حمل مواد به صورت عمودی و دستگاه هایی که دارای شیب میباشد مورد استفاده قرار میکیرد. شماره های تماس 33963898_33963899